CarpathCC Climate Change Framework Project

 

Szakmai háttér

A Kárpát-régióban a klímaváltozás potenciális hatásaira irányuló korábbi elemzések a következő kulcsfontosságú kockázatokat állapították meg: vízhiány a növekvő szárazság miatt, hő- és árhullámok növekvő gyakorisága, valamint ezek hatása az ökoszisztémákra és az erre alapuló termelési rendszerekre mint például a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a turizmus. Annak érdekében, hogy ezek ellen sikeresen lehessen védekezni, - az infrastrukturális beruházások mellett – olyan ökoszisztéma alapú adaptációs intézkedésekre és beavatkozásokra van szükség, amelyek növelik a társadalom ellenálló képességét.

 

A régió

A projekt fókusz területe a Kárpát-hegységet és a Kárpát-medence egy részét foglalja magában, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Szerbia és Románia területén, ahogy azt az alábbi térkép is jelöli.

Az elemzés területe az 50°N és a 44°N szélességi fokok és a 17°E és 27°E hosszúsági fokok között helyezkedik el.

A projekt

A CarpathCC projekt célja, hogy részleteiben elemezze a Kárpát-régió sérülékenységét a klímaváltozás hatásaira vonatkozólag, valamint erre építve összeállítson egy adaptációs intézkedési portfóliót. A kutatásban több, mint 200 hazai és külföldi szakértő vesz részt, a politikai döntéshozóknak szóló riportot pedig a Kárpát Konvenció 7 országából résztvevő érdekcsoportokkal szorosan együttműködve készítik elő. A vizek, talaj, erdők és ökoszisztémák és az ökoszisztéma alapú termelési rendszerek és azok költségei és hasznai is elemzésre kerülnek, annak érdekében, hogy konkrét ökoszisztéma alapú adaptációs intézkedéseket javasoljanak.

 

Kutatási területek

Az Európai Bizottság a következő kutatási területeket (modulokat) határozta meg:

 

Modul SR1 – Részletes elemzés a klímaváltozás következtében előálló legfontosabb veszélyekről és ezek vízkészletekre gyakorolt hatásairól

A Kárpátok történelmi adatai és az árvizek és száraz időszakok változásainak előrejelzésére alapozva a vízmérleg szezonális ingadozásai, valamint a talajra vonatkozó hatások kerülnek elemzésre. Kockázati térkép kerül kifejlesztése a földcsuszamlások és sár elöntés által leginkább érintett területekről.

 

Modul SR2 - Részletes elemzés a klímaváltozás hatásainak ökológiai rendszerekre vonatkozó veszélyeiről

Ez a modul a klímaváltozás hatásai miatt bekövetkező az erdei kórokozók növekedő fertőzőképességének, a fertőzések kitörési időszakainak és a kártevők populációs dinamikáját elemzi. Továbbá a hegyvidéki és szubalpikus erdők lefedettségében és ezek védő funkciójában bekövetkező változásokat határozza meg.

 

Modul SR3 - Részletes elemzés a klímaváltozás hatására, az ökoszisztéma – alapú termelési rendszerekben létrejövő változásokról

A klímaváltozás az ökoszisztémákra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak elemzése, különös tekintettel a multifunkcionális tájakra és füves területekre. Ezen kívül a turizmus sérülékenységét is elemzi a modul.

 

Modul SR4 - Az adaptációs intézkedések részletes elemzése

Különböző EU-s támogatások és pályázatok keretében befejezett vagy jelenleg futó projektek által meghatározott adaptációs intézkedések utólagos értékelése, amely kiterjed majd az erdők, vizes területek és nem mezőgazdasági területek költség-haszon elemzésére is. A modul utolsó részében annak lehetőségeit és korlátait vizsgálják, hogy ezen adaptációs intézkedések, hogyan építhetőek be vidékfejlesztési stratégiába és a Közös Agrárpolitikába nemzeti szintű megvalósításába.

 

Modul SR5 – Az érdekeltek együttműködésének előmozdítása

Ennek a modulnak a célja, hogy felkutassa, informálja és integrálja a legfontosabb érdek csoportokat a marketingkommunikációs eszközök és a megrendezett workshopok segítségével, annak érdekében, hogy biztosítsa a projekt eredményeinek alkalmazhatóságát.

 

Modul SR6 – A mintaterületek sérülékenység elemzése

A Tátra Nemzeti Park (UNESCO), a Rodnai Havasok és a Máramaros területe, a Nagy-Küküllő (Natura 2000), a Vaskapu és a Bükki Nemzeti Park mintaterületeken, a klímaváltozás vízkészletekre, az ökoszisztémákra, ökoszisztéma alapú termelési rendszerekre gyakorolt hatásai, valamint az ott alkalmazható adaptációs intézkedések kerülnek elemzésre.

 

További informáciért kérjük, látogasson el az angol nyelvű oldalunkra vagy keresse közvetlenül kollégáinkat!