Akcie a pracovné stretnutia

Project Events
24 January 2013 - 25 January 2013
Eger

 

CARPATHCC WORKSHOP, EGERSZALÓK

 

Vážení účastníci pracovného stretnutia k projektu CarpathCC, ktoré sa konalo v Egri 24-25.1. 2013.
Dovoľte nám srdečne sa poďakovať za vašu účast na pracovnom stretnutí a konštruktívnu spoluprácu počas obidvoch dní.
Oceňujeme čas, ktorý ste stretnutiu venovali a veríme, že bolo spoločensky aj odborne prínosné aj pre vás. 
 
Všetky materiály zo stretnutia, prezentácie a fotodokumentácia sú dostupné na webovej stránke projektu v sekciách Dowlnloads a Photo Gallery.
 
Na záver by sme vás chceli požiadať, aby ste vyplnili nižšie uvedený formulár, ktorý nám pomože ako pri vyhodnotení stretnutia a tak aj pri zlepšení našej ďalšej práce. 
 
Ďakujeme
 
Team CarpathCC

 

 

Eger