Проект ‘CarpathCC’

Проект CarpathCCпро кліматичних змін

 

Детальний аналіз уразливості природних ресурсів та адаптаційних заходів екосистем в Карпатському регіоні.

 

Професійна обстановка

Раніші аналізи спрямовані на потенційний вплив зміни клімату в Карпатському регіоні визначили наступні ключові ризики: зростаючого дефіциту питної води через посуху, збільшення температури та частоти повеней, та їх вплив на екосистем і на це заснованих виробничих систем, таких як сільське господарство, лісове господарство та туризм. Для того, щоб успішно захистити себе від цих, поруч інвестицій в інфраструктуру потрібні такі екосистемні заходи та дії щодо адаптації, які підвищують стійкість суспільства.

 

Регіон

Територія фокуса проекту охоплює Карпатських гір і частину Карпатського басейну, на території Угорщини, Словаччини, Польщі, Чехії, Сербії та Румунії, як це і нижче дана карта вказує.

Площа аналізу розташований між 50 ° N і 44 ° N східної широти та між 17 ° і 27 ° східної довготи.

 

 

Проект

Мета проекта “CarpathCC є детальний аналіз уразливості Карпатського регіону відносно наслідків зміни клімату та грунтуючись на цьому, створення портфоліо із заходами щодо адаптації. В опитуванні беруть участь понад 200 вітчизняних і зарубіжних експертів, а звіт політикам підготовлють групи Карпатської Конвенції, в тісній співпраці з зацікавленими сторонами семи країн. Води, грунти, ліси і екосистеми, виробничі системи на основі екосистемного підходу та їх витрати і вигоди також будуть проаналізовані для того, щоб запропонувати конкретні заходи на основі екосистемного підходу адаптації.

 

Галузі дослідження

Європейська Комісія визначила наступні напрямки досліджень (модулів):

 

Модуль SR1 - Детальний аналіз ключових загроз у зв'язку із змінами клімату та їхнього впливу на водні ресурси

На основі історичних даних Карпат і прогнозування змін повеней і періодів посухи аналізуються сезонні коливання водного балансу, а також його наслідки на грунт. Буде розробка карти про території ризиків зсувів і грязьових, які найбільше постраждали від повені.

 

Модуль SR2 - Детальний аналіз впливу зміни клімату на небезпеки відносно екосистем

Цей модуль аналізує збільшення інфекційності пов'язаних з наслідками зміни клімату на лісових патогенних, період початку збудників і динаміку чисельності шкідників. Крім цього визначає зміни в покритті гірських і субальпічних ліс та в їхній захисній функції.

 

Модуль SR3 – Детальний аналіз наслідків в екосистемних системах виробництва в результаті зміни клімату

Аналіз зміни клімату та його позитивних і негативних впливів на екосистем, зокрема на багатофункціональні ландшафти та трав'янисті території. Крім того, модуль аналізує уразливості туризму.

 

Модуль SR4 - Детальний аналіз заходів з адаптації

Подальші оцінювання заходів з адаптації визначених в завершених проектах або проектів, здійснюваних у контексті різних фондах Євросоюзу, яка буде включати аналіз витрат і вигод лісів, водно-болотних та сільськогосподарських угідь. В останній частині модулю досліджують ті можливості та обмеження, як ці адаптаційні заходи можуть бути вбудовані в стратегії розвитку сільських районів здійснення на національному рівні Спільної сільськогосподарської політики.

 

Модуль SR5 – Співпраця між зацікавленими сторонами для сприяння

Цей модуль спрямований на вивчення, інформування та інтеграції зацікавлених сторін, за допомогою маркетингових комунікаційних інструментів та семінарів, для того, щоб забезпечити застосовність результатів проекту.

 

Модуль SR6 –Аналіз ділянок вразливостей

На територіях Національного парку Татра (ЮНЕСКО), Родна гір і в області Марамуреш, річка Надь-Кукулло (Natura 2000) та Залізні ворота і Бюкк національний парк на ділянках, аналізуються ефекти зміни клімату на водних ресурсів, екосистеми, на основі екосистемного підходу виробничих систем і там використовуючі адаптаційні заходи.

 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт на англійській мові!